11.1. Частка бідних домогосподарств, що складаються з одиноких непрацюючих жінок у віці 65 років і старші, за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму

Період

тип місцевості: