8.2. Частка жінок і чоловіків із закінченою вищою освітою у галузі: науки, технології, інженерії та математики (STEM), та у галузі освіти, охорони здоров'я та добробуту (EHW)

Період

Подання

Стать

галузь освіти

рівень закладу