Про Портал

Портал стратегічної інформації з питань гендерної рівності – електронний ресурс, створений з метою оптимізації доступу зацікавлених сторін до стратегічної інформації у сфері гендерної рівності.

Мета Порталу – вільний доступ до стратегічних даних, які могли би бути використані для прийняття рішень на національному та регіональному рівнях в Україні. Цільовою аудиторією Порталу стратегічної інформації є широке коло користувачів, які зацікавлені у подоланні гендерної нерівності в Україні. Дані, зібрані на порталі, будуть корисними при підготовці адвокаційних кампаній, для моніторингу змін у різних сферах життя, проведення досліджень тощо.

Робота над Порталом розпочалась у 2020 році у рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт за підтримки Уряду Канади. До його розробки була створена робоча група, до складу якої входять Урядова Уповноважена з питань гендерної політики, представниці та представники Держстату, ООН Жінки, неурядових та громадських організацій, дослідницьких центрів. Робоча група працювала в рамках моніторингової тематичної підгрупи національної платформи «Рівні права та можливості», створеної при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики.

Структура онлайн-порталу базується на моніторинговій рамці CEDAW, також включає показники, які входять у рамку Пекінської платформи дій та Цілей сталого розвитку. Ці три рамки не конфліктують між собою і добре взаємоузгоджені. Крім того, при виборі показників, спирались також на Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року. Портал налічує 14 розділів, що містять статистичні, адміністративні та дослідницькі дані на національному та регіональному рівнях

Це зручний для користування ресурс, що розміщує базовий пакет показників з питань гендерної рівності в Україні. Він містить актуальну інформацію про гендерну ситуацію як загалом, так і за конкретними секторами. Дані згруповано в одному місці, доступні у вільному доступі для ознайомлення і подальшого використання.  На Порталі доступні готові візуалізовані рішення, у зручному для користувача інтерфейсі та з можливістю конструювання необхідного зображення/графіку/діаграми.

Також на Порталі наведена деталізована інформація про розробника, власника даних, методологію розрахунку, для кожного показника у розділі Опис показників. При використанні у роботі візуалізованих даних, просимо посилатися на Портал стратегічної інформації

Icon

Description automatically generatedПриємного користування!