6.2. Кількість створених спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства

Період