12.5. Частка міського населення, яке має доступ до централізованих систем водовідведення

Період