12.8. Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи

Період