7.6. Частка політичних партій, керівниками яких є жінки, у загальній кількості політичних партій

Період