5.2. Вживання фемінітивів у позначенні посад/професій/видів діяльності жінок у регіональних медіа, %

Період

Рівень

Тип медіа