3.1. Кількість прийнятих законодавчих та нормативно-правових актів з гендерного мейнстримінгу

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо з жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р.; ратифікований 4 лютого 2004 р.
3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 р., ратифікований 3 квітня 2003 р.
4. Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Протокол ратифіковано Законом № 946-IV ( 946-15 )від 05.06.2003
5. Пекінська декларація, прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року, Статті 15 та 16
6. Конвенція МОП про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45 (укр/рос)
7. Конвенція МОП про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) № 89 (укр/рос)
8. Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100
9. Конвенція МОП про охорону материнства (переглянута в 1952 році) № 103 (укр/рос)
10. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять №  111
11. Конвенція МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156
12. Конвенція МОП про нічну працю № 171
13. Конвенція МОП про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства № 183
14. Конвенція МОП про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів) № 189
15. Конвенція МОП про викорінення насильства та домагань в світі праці № 190
16. Європейська соціальна хартія (переглянута)
17. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми
18. Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
19. Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
20. Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи тих. хто годує грудьми (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви No89/391/ЄЕС) , Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
21. Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
22. Директива Європейського парламенту і Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 Про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного ставлення щодо чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами),, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
toggle all
1. Конституція України
2. Кримінальний кодекс України
3. Кодекс законів про працю України
4. Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди»
5. Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»
6. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
7. Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
8. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
9. Кримінальний кодекс України
10. Закон України від 7 червня 2001 р. № 2491-ІІІ «Про імміграцію» 
11. Закон України від 15 червня 2001 р. № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 
12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV
14. Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні»
15. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» прийнятий 02 червня 2011 року 
16. Закон України «Про судовий збір» прийнятий 08 липня 2011 року
17. Закон України від 20 вересня 2011 р. № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми»
18. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651- VI 
20. Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VI «Про Кабінет Міністрів України»
21. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована із заявою 16 вересня 2014 р.) 
22. Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1697- VII «Про прокуратуру»
23. Закон України від 10 листопада 2015 р. №766- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції»
24. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту»
13. Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
19. Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
25. Закон України від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»
26. Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
27. Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2523-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях»
29. Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі

подання