7.10. Частка та кількість жінок серед голів територіальних громад та старост сіл, селищ

Період

Подання

СтатьВік

рівень освітиза областями