9.3. Рівень участі населення в робочій силі за статтю

Період

Стать

Вік