9.11. Заходи щодо сприяння рівній оплаті праці та боротьби з гендерним розривом у оплаті праці

Ратифікація Конвенції Міжнародної організації праці № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», приєднанням України до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці(EPIC)
Розробка Мінекономіки проекту Закону України «Про рівне винагородження за працю рівної цінності»
2020 рік - Україна набула членства в EPIC – Equal pay international coalition.
Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
Пункт 9.9. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків
Показники: співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків; частка чоловіків серед осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації
Пункт 39. Ефективне гарантування дотримання принципу рівної оплати за працю рівної цінності, вжиття заходів до зменшення і ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок, регулярний перегляд рівня заробітної плати в секторах, де зосереджені жінки
39. 1) проведення моніторингу розриву в оплаті праці, враховуючи стать, вид економічної діяльності - Мінсоцполітики і мінародні організації
39. 2) здійснення аналізу законодавства в сфері праці відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці та антидискримінаційних директив ЄС до Угоди про асоціацію України та ЄС про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці - здійснення аналізу законодавства, розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці --Мінсоцполітики, Держпраці, науково-дослідний інститут зайнятості і праці (за згодою), громадські організації
План заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності
Пункт 4.1. - забезпечення досягнення Україною відповідності критеріям членства Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC) - Відповідальний орган: Мінекономіки
Пункт 4.2. - прийняття та реалізація Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року - 2021—2023 роки - Мінекономіки - затверджено Національну стратегію щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року - очікуваний результат: гендерний розрив в оплаті праці щороку скорочується не менше ніж на 1 відсотковий пункт та на кінець 2023 року становитиме не більше ніж 17 відсотків
грудень 2020 - розробка проєкту Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року Мінекономіки

підрозділи