7.9. Частка та кількість жінок та чоловіків серед членів органів, що приймають рішення, центральних банків

Період

Подання

Стать

члени органів, що приймають рішення

назви банків