7.7. Частка і кількість жінок суддів, у судах різного рівня

Період

Період

Подання

Стать

ЗА СУДАМИ РІЗНОГО РІВНЯ