7.2. Частка жінок серед депутатів обласних рад та місцевих рад міст обласного значення

Період

Стать