12.1. Частка сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом, у загальній площі сільськогосподарських угідь

Період