9.9. Розрив в оплаті праці залежно від рівня освіти

Період

за рівнем освіти

за рівнем освіти