2.4. Кадрові ресурси незалежного органу з питань гендерної рівності (Омбудсофіс)

Кількість підрозділів Назви підрозділів Гранична межа кількості кадрових одиниць Фактична кількість одиниць
1 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Департамент моніторингу рівних прав і свобод, відділ запобігання і протидії дискримінації та гендерної рівності 6* 1 чоловік, посада: головний спеціаліст
*За додатком до наказу Уповноваженого з Верховної ради України з прав людини від 17.05.2021 №601к

подання