12.11. Частка сільського населення, яке проживає на відстані понад 3 км від дороги з твердим покриттям

Період