2.5. Кількість спеціалістів, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі

Період