7.5. Частка громадських організацій, керівниками яких є жінки, у загальній кількості громадських організацій

Період